e-Kadry i płace

Osoba bezrobotna nie może dorabiać do zasiłku 2009-09-23


Osoba bezrobotna, bez groźby utraty statusu, może uzyskiwać przychody w dowolnej wysokości z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT osoba fizyczna nie zapłaci podatku PIT od przychodu ze sprzedaży nieruchomości po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie.

Nie zapłaci podatku także od sprzedaży rzeczy ruchomej, jeśli posiada ją dłużej niż pół roku. Inaczej jest z przychodami, jeśli bezrobotny sprzeda rzecz ruchomą lub nieruchomość przed upływem tych terminów.

Może to zrobić bez groźby utraty statusu, jedynie jeśli jego przychód nie przekroczy połowy płacy minimalnej. Może też, do połowy płacy minimalnej, uzyskiwać inne dochody. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba bezrobotna musi informować urząd o uzyskaniu przychodu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna