e-Kadry i płace

Wypłaty zaliczek na poczet niewypłaconych pensji 2009-09-09


Firmy mogą już składać wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niewypłaconych pensji. Niedługo prawo takie będą mieć też pracownicy.

Pracownicy nie muszą już czekać na wypłatę zaległych wynagrodzeń aż do ogłoszenia upadłości firmy. Od 22 sierpnia pracodawca, który złożył już wniosek o ogłoszenie upadłości, może wystąpić do Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niewypłaconych świadczeń pracowniczych. Rozwiązanie takie wprowadziła bowiem ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035).

Wniosek musi obejmować zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego w sądzie. Zaliczki są wypłacane bezpośrednio pracownikowi. Ich wysokość nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę
.
Wkrótce prawo wystąpienia do funduszu o wypłatę zaliczek na poczet wynagrodzeń będzie przysługiwało także samym pracownikom. W przyszłym tygodniu w Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, przygotowanego przez Komisję Przyjazne Państwo.

Przewiduje on, że jeśli pracodawca faktycznie zaprzestanie działalności przez co najmniej jeden miesiąc, jego pracownicy będą mogli wystąpić do FGŚP o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę świadczeń pracowniczych.

Źródło: Gazeta Prawna