e-Kadry i płace

Firma może pożyczyć pracownikowi pieniądze na urlop 2009-08-26


Zakład pracy chronionej w dalszym ciągu może udzielać pożyczek lub bezzwrotnej pomocy m.in. na opłacenie dojazdów do pracy lub zakup leków przez niepełnosprawnych pracowników.

Firma może także na wniosek pracownika sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) m.in. pobyt pracownika na wczasach, w sanatorium lub w szpitalu. Nie ma znaczenia, czy pracodawca refunduje pracownikom koszt danej usługi, czy bezpośrednio płaci za nią usługodawcy. Wynika to z wyjaśnień Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wątpliwości dotyczące zasad udzielania indywidualnej pomocy ze środków ZFRON pojawiły się w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 107, poz. 891).

Zgodnie z rozporządzeniem, wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych muszą być ponoszone przez pracodawcę bezpośrednio z rachunku, na którym zostały zgromadzone te środki. Pracodawca nie może zatem refundować sobie ze środków ZFRON kosztów, jakie poniósł w związku z rehabilitacją niepełnosprawnych. Działania takie muszą być bezpośrednio opłacone z rachunku ZFRON.

Źródło: Gazeta Prawna