e-Kadry i płace

Weryfikacja autentyczności zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek 2009-08-13


ZUS uruchomił nową usługę internetową jaką jest weryfikacja autentyczności zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Aby skorzystać z usługi i poświadczyć autentyczność zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanego przez ZUS należy wejść na stronę https://ssl.zus.pl/zn.
Do formularza, który znajduje się na tej stronie wprowadza się informacje zawarte w sprawdzanym zaświadczeniu, czyli:

  • numer zaświadczenia,
  • numer druku,
  • numer NIP,
  • datę wydania zaświadczenia.
Po wprowadzeniu danych trzeba kliknąć przycisk "Szukaj". Wówczas usługa potwierdzi fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo poinformuje użytkownika o braku takiego zaświadczenia w ewidencji ZUS.
Usługa ta jest bezpłatna.

Źródło: Infor.pl