e-Kadry i płace

Firmy nie muszą rejestrować ksiąg wejść i wyjść w GIODO 2009-08-06


Przedsiębiorcy mają prawo spisywać dane osób, które odwiedzają firmę, jeśli nie narusza to ustawy o ochronie danych osobowych.

Przedsiębiorcy mają prawo zbierać dane osób, które wchodzą do budynku, jeżeli to zapewni bezpieczeństwo pracowników oraz znajdującego się w obiekcie mienia. Takie zbiory nie podlegają rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jeżeli nie są związane z główną działalnością firmy i są danymi przetwarzanymi w zakresie drobnych, bieżących spraw życia codziennego. W tym przypadku firma musi takie zbierane informacje właściwie zabezpieczyć. Michał Serzycki szef GIODO podkreśla, że ustawa nakazuje zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwą ochronę gromadzonym danym osobowym.
Odpowiednie środki gwarantujące optymalny stopień zabezpieczenia wybiera przedsiębiorca.
Firma musi jednak zapewnić, że przetwarzane dane są niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane.
Dane nie powinny być przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. W uzasadnionych sytuacjach można przechowywać dane nie dłużej niż przez jeden rok.

Źródło: Gazeta Prawna