e-Kadry i płace

Zmiana zasad prowadzenia akt osobowych pracownika 2009-07-29


5 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia przez pracodawców akt osobowych pracownika.

Jedną ze zmian jest uchylenie obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o jego zatrudnieniu. Obowiązek ten dotyczył pracodawców, którzy zatrudnili pracownika zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

Nowelizacja wprowadziła także nowy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 115 pod poz. 971.

Źródło: kadry.infor.pl