e-Kadry i płace

Pracodawcy zapłacą za cytologię 2009-07-29


Od przyszłego roku kobiety podejmujące pracę lub już pracujące będą miały obowiązek wykonywania co dwa lata badań cytologicznych i mammograficznych. Ich koszt obciąży pracodawców.

Pierwsze badanie obejmie kobiety mające 25–59 lat. Drugie te, które mają 50–69 lat. Pracujące kobiety będą się musiały im poddawać co dwa lata. Bez ich wykonania lekarz nie wyda zaświadczenia zezwalającego na podjęcie pracy lub jej kontynuowanie.

Obowiązek wykonywania tych badań zostanie wpisany do rozporządzenia określającego wykaz obowiązkowych i okresowych badań pracowniczych. To wynik odrzucenia wniosku resortu zdrowia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o wpisanie tych badań do kodeksu pracy.

Nieumieszczenie obowiązku wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych w kodeksie pracy jest jednoznaczne z tym, że ich koszt obciąży pracodawców. Będą one wykonywane w ramach medycyny pracy.

Źródło: Gazeta Prawna