e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-07-22


Uchwała z dnia 15 lipca 2009 r. (sygn. akt III SZP 1/09).
Na podstawie art. 47959§ 2 k.p.c , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uznając odwołanie za słuszne w całości, może zmienić lub uchylić swoją decyzję tylko w całej zaskarżonej części. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne w części.

Źródło: www.sn.pl