e-Kadry i płace

Kobieta w ciąży może nie otrzymać zasiłku chorobowego 2009-07-22


W sytuacji kiedy firma nie odprowadzała składki na ubezpieczenie chorobowe od pracownicy w ciąży, to może ona nie otrzymać zasiłku macierzyńskiego.

Często zdarza się, że pracodawca nie odprowadza składek ubezpieczeniowych od zatrudnionych pracowników. Mogą oni o tym nie wiedzieć, a konsekwencje, które ponoszą, na przykład kobiety w ciąży, są bardzo dotkliwe.

ZUS może odmówić wypłaty takiej kobiecie zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Wcześniej wszczyna w takiej sprawie postępowanie. Ustala, dlaczego składki nie były opłacone i czy taka kobieta podlega obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego. Jeśli dojdzie do wniosku, że taka osoba powinna podlegać takiemu obowiązkowi, wypłaca świadczenia z odsetkami.

Może też ustalić, że pracownik nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczeniowym, bo podpisana przez niego umowa o pracę jest np. pozorna, zawarta jedynie w celu otrzymywania świadczeń ubezpieczeniowych.

Źródło: Gazeta Prawna