e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-07-15


Postanowienie z dnia 9 lipca 2009 r. (sygn. akt II PZP 3/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
„Czy wydanie przez Sąd, pod nieobecność stron i ich pełnomocników, na podstawie art. 265 § 1 k.p. postanowienia o przywróceniu stronie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę na posiedzeniu jawnym wyznaczonym dla publikacji wyroku stanowi pozbawienie stron prawa do obrony w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c.?”
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl