e-Kadry i płace

Zawieszenie działalności 2009-07-15


Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zawieszenie działalności w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje kopię wpisu do ZUS.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Obowiązek ubezpieczeń istnieje w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone. Działalność może być zawieszona, gdy osoba prowadząca działalność nie zatrudnia pracowników.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek i osoby ubezpieczonej.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) zawieszenie wykonywania działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie działalności.

Źródło: Gazeta Prawna