e-Kadry i płace

Tydzień na wyrejestrowanie pracownika 2009-07-08


W sytuacji kiedy nie zostały dostarczone na czas dokumenty, ZUS może zażądać składek lub z urzędu wyrejestrować płatnika. Od stycznia do kwietnia tego roku płatnicy składek złożyli do ZUS aż 118,5 tys. dokumentów wyrejestrowujących z ubezpieczenia społecznego.

Firmy zatrudniające nawet jednego pracownika w przypadku zwolnienia go z pracy muszą wyrejestrować taką osobę z ubezpieczenia społecznego. Taki obowiązek wynika ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym muszą zostać wyrejestrowane w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia wygaśnięcia tytułu ubezpieczeń społecznych, który ciąży na płatniku składek.

Zasady te nie dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność, którzy sami dokonują zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń. Również pracownicy, którzy na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejęli obowiązki pracodawcy i sami opłacali za siebie składki, muszą sami dokonywać zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Jeśli zgłoszenie wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych oraz dokumenty korygujące te zgłoszenie nie zostaną zidentyfikowane w systemie informatycznym, ZUS może żądać od płatnika składek lub ponownego złożenia dokumentu. ZUS ma także prawo sporządzać z urzędu wyrejestrować płatnika.

Źródło: Gazeta Prawna