e-Kadry i płace

Pracownik musi pić w czasie upałów 2009-07-08


Pracodawcy mają obowiązek w czasie upałów zapewnić swoim pracownikom nieodpłatne napoje. Ich ilość musi zaspokajać potrzeby wszystkich pracowników, nie może być ograniczona.

Powyższy obowiązek pracodawców wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Szefowie firm muszą wywiązywać się z niego wówczas, gdy temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25 stopni Celsjusza, a na stanowisku pracy w pomieszczeniu - 28 stopni Celsjusza.

Z kolei w przypadku pracowników, którzy w wysokiej temperaturze wykonują prace na otwartej przestrzeni, a którzy są pozbawieni dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi do celów higienicznych, zapewnić co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Pracodawcy muszą pamiętać także o częstym sprawdzaniu stanu technicznego, utrzymywaniu w czystości urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeniu okien i świetlików przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Podczas dużych upałów pracodawcy mogą skracać czas pracy. Pracownicy nie mają zaś obowiązku odpracowywać skróconego dnia pracy, czy przerw.

Źródło: wp.pl