e-Kadry i płace

Umowa o pracę tylko w języku polskim 2009-07-01


Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie przyjęła senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o języku polskim, która stanowi, że przy sporządzaniu umowy o pracę, gdzie jedną ze stron jest obywatel polski, moc prawną będzie miała wyłącznie wersja w języku polskim.

Ten projekt nowelizacji ustawy o języku polskim jest dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2005 roku.

Do tej pory przedsiębiorcy mogli sporządzać umowy o pracę w dowolnym języku. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że zapis dający dowolność wyboru języka umowy o pracę jest sprzeczny z ustawą zasadniczą.

Nowelizacja zawiera także ustęp mówiący, że na wniosek jednej ze stron zawieranej umowy może ona zostać sporządzona w języku lub językach obcych, ale tylko jako dodatek do wersji po polsku, która będzie miała moc prawną. Poprawka Senatu trafi pod głosowanie w Sejmie.

Źródło: PAP