e-Kadry i płace

Grzywna za nie poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia 2009-06-23


Każdy nowy pracownik w terminie siedmiu dni od podpisania umowy o pracę powinien otrzymać pisemną, konkretną i zindywidualizowaną informację o warunkach pracy i płacy.

Przepis art. 29 par. 3 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również z mianowania, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawca ma obowiązek także informować pracownika o ich zmianie w trakcie trwania stosunku pracy.

Źródło: Gazeta Prawna