e-Kadry i płace

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców 2009-06-17


Przedsiębiorcy i osoby, które planują założenie firmy mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Informacje i porady dotyczące działalności gospodarczej można uzyskać w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU), w których do dyspozycji pozostaje ponad 300 doświadczonych konsultantów.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z fachowej pomocy w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń, itp., na nawet uzyskać dane teleadresowe instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.

Z porady można też skorzystać telefonicznie i drogą mailową.

Źródło: Infor