e-Kadry i płace

Przedsiębiorca może płacić składki na ubezpieczenie emerytalne 2009-06-08


Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Sama decyduje o przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie działalności.

W okresie zawieszenia działalności osoba prowadząca działalność nie podlega z niej ubezpieczeniom społecznym. Może natomiast złożyć wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń i samodzielnie opłacać za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powinna wówczas złożyć druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń 19 00 xx.

Należne za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym okresie będzie naliczała od podstawy wymiaru, jaka ją obowiązuje z działalności, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia lub od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Prowadzący działalność w okresie zawieszenia nie może opłacać za siebie składek na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Nie podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Prawo do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: Gazeta Prawna