e-Kadry i płace

Ekwiwalent jest chroniony w takim samym zakresie jak pensja 2009-06-03


Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oblicza się podobnie jak wynagrodzenie urlopowe.

Podstawowa różnica pomiędzy sposobem ustalania ich wysokości polega na tym, iż w przypadku ekwiwalentu nie stosuje się zasady, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował.

Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i ekwiwalent ustala się, przyjmując te same reguły określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, z pewnymi modyfikacjami dotyczącymi ekwiwalentu. To właśnie te niewielkie różnice sprawiają, że ustalając wysokości tych świadczeń, często można popełnić błędy.

Pracownik korzystający ze swojego prawa do urlopu wypoczynkowego nie może stracić na wynagrodzeniu, dlatego też za ten czas przysługuje mu pensja, jaką by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Źródło: Gazeta Prawna