e-Kadry i płace

Jak zatrudnić menedżera 2009-06-03


Menedżera można zatrudniać albo na podstawie umowy o pracę, albo umowy cywilnoprawnej, czyli kontraktu menedżerskiego. W przypadku kontraktu należy pamiętać o elementach odróżniających go od umowy o pracę.

W przypadku zawarcia kontraktu menedżer ma znacznie większą samodzielność, niż gdyby zawarł umowę o pracę. Nie pozostaje w stosunku podporządkowania, lecz prowadzi zarządzanie według własnej koncepcji. Przełożeni nie mogą wydawać mu poleceń służbowych jak pracownikowi. Dopuszczalne jest jedynie wyznaczanie zadań do realizacji z ogólnymi wytycznymi.

Większa samodzielność wiąże się z ponoszeniem przez menedżera negatywnych skutków ryzyka niewykonania zadań lub nieosiągnięcia oczekiwanych wyników. Odpowiedzialność menedżera, w przeciwieństwie do pracownika, nie jest ograniczona i opiera się na zasadach prawa cywilnego, przede wszystkim na zasadzie winy.

Błędem jest określenie w kontrakcie odpowiedzialności menedżera na zasadach dotyczących pracowników. Upodabnia to bowiem kontrakt do umowy o pracę.

Wynagrodzenie menedżera inaczej niż w przypadku pracownika może być nawet całkowicie uzależnione od uzyskanych przez niego efektów w zarządzaniu. Wysokość wynagrodzenia, jak również terminy jego płatności mogą być ustalone zupełnie dowolnie. Nie podlega ono regulaminom wynagradzania.

Źródło: Infor