e-Kadry i płace

Decyzje pracodawcy można kwestionować 2009-05-27


Pracodawca ma prawo do wydawania pracownikowi poleceń i ich egzekwowania. Jednak pracownik nie jest bezwładnym ich wykonawcą i w określonych sytuacjach może je kwestionować.

Wydawanie poleceń jest uprawnieniem pracodawcy, a ich wykonywanie stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych. Podporządkowanie pracownika nie oznacza jednak absolutnego podporządkowania.

Kodeks pracy określa, kiedy polecenia przełożonego są dla pracownika wiążące. Poza tym pracownik został wyposażony w środki obrony na wypadek decyzji nieuzasadnionych lub niezgodnych z prawem. Niezależnie od kwestii unormowanych wprost w przepisach prawa pracy pracownik może w uzasadnionych przypadkach zgłosić zastrzeżenia do decyzji pracodawcy.

Zakwestionowanie decyzji może przybierać różną postać w zależności od tego, co jest jej przedmiotem. Gdy chodzi o polecenie, to będzie to odmowa jego wykonania, względnie zgłoszenie zastrzeżeń co do wadliwych poleceń. Dla zakwestionowania decyzji o ukaraniu pracownik może posłużyć się sprzeciwem, natomiast dla decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę została zastrzeżona forma odwołania do sądu pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej „Gazety Prawnej”.

Źródło: Gazeta Prawna