e-Kadry i płace

Moment nawiązania stosunku pracy 2009-05-27


Moment nawiązania stosunku pracy ma wpływ na wiele rzeczy. Między innymi na staż pracy, uprawnienia pracownicze oraz ich wymiar. Bardzo ważne jest ustalenie, kiedy dochodzi do nawiązania stosunku pracy.

Większość pracowników jest przekonanych, iż data ta zawsze pokrywa się z dniem zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z art. 26 k.p. stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeśli terminu takiego nie określono w umowie, dniem nawiązania stosunku pracy będzie dzień podpisania umowy.

„Gazeta Prawna” wyjaśnia, że strony mogą, podpisując umowę o pracę, wybrać przyszłą datę nawiązania stosunku pracy. Oznaczając datę rozpoczęcia pracy, strony nie muszą posługiwać się wyłącznie datami kalendarzowymi. Mogą wskazać ten dzień za pomocą zwrotów opisujących dany moment, np. z rozpoczęciem przyszłego miesiąca, w dniu dostarczenia dyplomu ukończenia studiów.

Określona w umowie data nawiązania stosunku pracy nie może być późniejsza niż faktyczne rozpoczęcie wykonywania pracy. Jeżeli strony ustaliły rozpoczęcie stosunku pracy w dacie późniejszej, a pracownik rozpoczyna pracę wcześniej, to datę rozpoczęcia pracy należy uznać za datę powstania stosunku pracy.

Prawidłową praktyką jest podpisywanie umów o pracę przed rozpoczęciem pracy. Umowa o pracę powinna być podpisana najpóźniej w dniu rozpoczęcia umowy o pracę.

Źródło: Gazeta Prawna