e-Kadry i płace

Dodatki pod warunkiem posiadania trzymiesięcznej umowy o pracę 2009-05-27


Aby otrzymać 3,3 tys. brutto tak zwanego dodatku relokacyjnego oraz maksymalnie 4 tys. brutto dodatku motywacyjnego, trzeba mieć umowę o pracę z nowym pracodawcą na co najmniej 3 miesiące.

Nie może to być żadna umowa cywilnoprawna, czyli umowa-zlecenie i umowa o dzieło. Dodatek relokacyjny w wysokości sześciokrotności zasiłku dla bezrobotnych będzie wypłacany osobom zwolnionym z pracy w związku z trudną sytuacją przedsiębiorstwa, które podjęły nową pracę co najmniej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Dodatek motywacyjny ma być wypłacany pracownikom restrukturyzujących się przedsiębiorstw, którzy zdecydują się podjąć pracę gdzie indziej za niższe wynagrodzenie. Będzie to kwota równa trzykrotności różnicy pomiędzy starą a nową, niższą pensją, jednak nie więcej niż 4 tys. brutto.

Żeby zwolniony pracownik mógł taką pomoc otrzymać, będzie musiał być objęty programem unijnym realizowanym albo przez samego przedsiębiorcę, albo przez tzw. operatora. Może to być współpracująca z przedsiębiorcą agencja oferująca doradztwo i pośrednictwo pracy, organizacja pozarządowa albo samorząd lub powiatowy urząd pracy.

Proponowane przez MRR dodatki są odpowiedzią na kryzys, dlatego będą mogły z nich korzystać tylko osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty przystąpienia do programu. Informacje o realizowanych programach unijnych w tym zakresie, w danym regionie, zainteresowani będą mogli otrzymać w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich urzędach pracy.

Źródło: PAP