e-Kadry i płace

Komu przysługuje emerytura mieszana 2009-05-20


Emerytura dla osób urodzonych po 1948 roku, które wiek emerytalny osiągną w latach 2009–2013, może stanowić sumę dwóch części ustalonych według nowych i starych zasad.

Proporcja starej i nowej emerytury zależy od roku ukończenia wieku emerytalnego. Warunki otrzymania emerytury obliczonej częściowo według nowych, a częściowo według starych zasad są następujące: osiągnięcie wieku uprawniającego do emerytury w latach 2009 – 2013 oraz nieprzystąpienie do OFE albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Emeryturę mieszaną mogą także otrzymać osoby, którym ZUS ustalił już prawo do wcześniejszej emerytury: pracowniczej, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej czy pracy górniczej albo kolejowej (na podstawie art. 46 lub art. 50 ustawy emerytalnej) i obliczył ją według starych zasad.

Jest to możliwe, jeśli zgłoszą wniosek o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i nie pobiorą wcześniejszej emerytury wyliczonej w całości według starych zasad nawet za jeden miesiąc.

Przez pojęcie wiek uprawniający do emerytury uważa się:
- powszechny wiek emerytalny, wynoszący w przypadku kobiet 60 lat (mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie ukończą powszechnego wieku emerytalnego – 65 lat w latach 2009–2013),
- wcześniejszy wiek emerytalny wynikający z art. 32, 33, 39 i 40 ustawy emerytalnej.

Więcej informacji na stronie internetowej „Gazety Prawnej”.

Źródło: Gazeta Prawna