e-Kadry i płace

Nie odbierzemy wolnego dnia za 3 maja 2009-05-06


W tym roku Święto Konstytucji 3 maja przypada w niedzielę. Firmy nie muszą z tego powodu udzielać pracownikom dnia wolnego od pracy w innym terminie.

Jeśli święto przypada w dzień roboczy, pracownicy mają wtedy wolne. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli święto wypada w dzień wolny od pracy. Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Jeśli święto wypada w niedzielę, nie należy z tego powodu obniżać wymiaru czasu pracy o osiem godzin, czyli o tzw. dniówkę. W takiej sytuacji pracodawca nie musi udzielać pracownikom innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy obowiązującego pracownika.

Źródło: Infor