e-Kadry i płace

Świadczenia z krajów UE będą uwzględnianie 2009-04-29


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zsumuje przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej kwotę polskiej i zagranicznej emerytury.

ZUS, wyliczając emeryturę polskim pracownikom, sumuje okresy ich pracy w Polsce i za granicą. Dzięki sumowaniu osoby, które krótko pracowały w Polsce, mogą otrzymać emeryturę minimalną, mimo że ich okres ubezpieczenia w Polsce jest zbyt krótki. Dotyczy to wszystkich osób zarówno tych, które otrzymają emeryturę na starych, jak i na nowych zasadach.

Taka możliwość dotyczy tylko osób zamieszkałych w Polsce. Oznacza to, że ZUS nie wyliczy emerytury minimalnej osobie, która mieszka za granicą. Warunkiem otrzymania emerytury minimalnej w Polsce jest posiadanie minimalnego okresu ubezpieczenia.

Niektórzy osiągną ten okres dopiero dzięki zsumowaniu okresów ubezpieczenia w Polsce i za granicą, na przykład odpowiednio 18 i 8 lat. Wówczas ZUS wyliczy im emeryturę za 18 lat pracy. Jeśli ktoś otrzymuje emeryturę zagraniczną, to ZUS zsumuje ją z kwotą polskiej emerytury. W razie gdyby łączne świadczenie było niższe od minimalnego, dopłaci do niego budżet, aby odpowiadało emeryturze minimalnej.

Źródło: Gazeta Prawna