e-Kadry i płace

Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań 2009-04-08


Zaczęły obowiązywać nowe wysokości jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zależy od procentowej wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stwierdzonej przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Takie orzeczenie stanowi dla ZUS podstawę do wydania decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania.

Od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. wysokości tych odszkodowań wynoszą:

  • 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
  • 10.304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
  • 10.304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.
Jednorazowe odszkodowania przysługują również rodzinie osoby poszkodowanej i w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. wynoszą:

  • 52.990 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty,
  • 26.495 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, inny niż małżonek lub dziecko,
  • 52.990 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty oraz 10.304 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
  • 52.990 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, oraz 10.304 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
  • 10.304 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, dla każdego z nich, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.
Źródło: Infor