e-Kadry i płace

Rozliczenie wynagrodzeń po zmianie czasu z zimowego na letni 2009-04-08


Pracownikom, którzy pracowali w nocy z 28 na 29 marca i w związku z przestawieniem czasu zimowego na letni nie wypracowali obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, nie można obniżyć wynagrodzenia.

Pracownik, w każdym okresie rozliczeniowym, powinien wypracować taką liczbę godzin, jaka wynika z obowiązującego go w tym okresie wymiaru czasu pracy. Jednak w każdym roku w dobie pracowniczej, w której następuje zmiana czasu zimowego na letni dochodzi do niedopracowania tego wymiaru z przyczyn niezależnych od pracownika.

Pracownicy, co do zasady, w tej dobie pracują o godzinę krócej niż zwykle. Mimo to pracownik nie może otrzymać mniejszego wynagrodzenia. Za niedopracowaną godzinę pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie przestojowe. Pracodawca ma bowiem obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi za czas jej niewykonywania, jeśli pracownik w tym czasie był gotowy do jej świadczenia i nie ze swojej winy nie mógł jej wykonywać (art. 81 k.p.).

Źródło: Infor