e-Kadry i płace

Wynagrodzenie musi wynosić co najmniej równowartość minimalnej płacy 2009-04-01


Zmiana sposobu wynagrodzenia pracownika na część stałą i prowizyjną wymaga wypowiedzenia zmieniającego albo aneksu do umowy.

„Gazeta Prawna” wyjaśnia, że w niektórych sektorach gospodarki podstawę naliczania wynagrodzenia stanowi często tzw. system wynagradzania prowizyjnego, czyli uzależnienie wysokości osiąganego przez pracownika wynagrodzenia od wyników jego pracy, osiągnięcia wyznaczonych celów czy też spełnienia innych kryteriów pracodawcy.

Należy pamiętać, że wysokość wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy jest stałe, czy mieszane, czy też wyłącznie prowizyjne, nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 1276 zł.

Zgodnie z art. 29 par. 1 pkt 3 kodeksu pracy obligatoryjnym elementem umowy o pracę jest bowiem określenie wynagrodzenia za pracę, odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

Źródło: Gazeta Prawna