e-Kadry i płace

Od marca stała składka zdrowotna 2009-04-01


Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą opłacały składkę zdrowotną przez cały rok w tej samej wysokości. Przedsiębiorca zapłaci więc od marca do grudnia 224,24 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 38, poz. 299), która właśnie weszła w życie, podstawą wyliczenia składki będzie 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS wynosi ono 3322,09 zł. Podstawą naliczania składki jest więc w tym roku 2491,56 zł, a składka zdrowotna stanowi 9 proc. tej kwoty.

Źródło: Gazeta Prawna