e-Kadry i płace

Co przysługuje pracownikowi za pracę w dniu wolnym 2009-03-19


Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, gdy pracuje w dniu, który zgodnie z jego rozkładem pracy jest dla niego dniem wolnym od pracy?

Pracodawca może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli będzie potrzeba prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia lub środowiska albo cofnięcia awarii lub gdy zaistnieją szczególne potrzeby pracodawcy. W tych samych okolicznościach zgodnie z art. 1513 k.p. pracodawca może polecić pracownikowi pracę w dniu wolnym od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Świadczeniem, które rekompensuje pracownikowi utratę dnia wolnego, jest prawo do innego dnia wolnego od pracy. Pracodawca musi go udzielić do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Pracownik ma prawo do całego dnia wolnego bez względu na fakt, iż przepracował niższą liczbę godzin w dniu harmonogramowo wolnym od pracy niż jego normalny wymiar. Pracodawca nie może w zamian za dzień wolny zapłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie.

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy pracodawca nie będzie miał możliwości udzielenia pracownikowi dnia wolnego przed upływem okresu rozliczeniowego z powodu np. choroby pracownika trwającej do końca danego okresu rozliczeniowego. Wówczas będzie miał obowiązek wypłacić pracownikowi dodatek za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy, w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli natomiast w dniu wolnym od pracy pracownik przepracował liczbę godzin przekraczającą jego dzienny wymiar czasu pracy, za każdą kolejną godzinę przysługuje mu dodatek za nadgodziny w wysokości 50 proc. wynagrodzenia (art. 1511 par. 1 pkt 2 k.p.). W wyroku z 29 stycznia 2008 r. (I PK 196/07) Według Sądu Najwyższego praca w sobotę (to jest w dniu stanowiącym dodatkowy dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy - art. 129 par. 1 k.p.), świadczona w nadgodzinach, uprawnia do dodatku w wysokości 50 proc. wynagrodzenia, ponieważ dzień ten nie jest niedzielą ani świętem, nie jest też dniem wolnym udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniem pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Źródło: Gazeta Prawna