e-Kadry i płace

Czas pracy pracownika 2009-03-19


„Gazeta Prawna" podaje, że okresy rozliczeniowe czasu pracy osób, które są zatrudnione na czas nieokreślony mogą zostać wydłużone do 12 miesięcy. Pracownicy i pracodawcy będą mieli więc większą swobodę w określaniu początku i końca dnia pracy. Umowy o pracę na czas określony mają być zawierane maksymalnie na 36 miesięcy.

Takie ułatwienia wynikają z uzgodnionego przez pracodawców i związkowców pakietu działań antykryzysowych, jaki został już przedstawiony rządowi.
Pracodawcy i związkowcy zgodzili się na racjonalizację przepisów dotyczących doby pracowniczej. Oznaczałoby to, że pracodawca mógłby ustalić z pracownikiem rozpoczęcie pracy o różnych godzinach np. pracownik zaczynałby pracę między godz. 7 a 9 i kończyłby ją między 15 a 17.
Inną propozycją jest to, aby pracodawcy mogli w terminie późniejszym wypłacać dodatek za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy. Aktualnie w większości firm maksymalny okres rozliczeniowy może trwać tylko cztery miesiące. Związki chcą też zaostrzyć sankcje wobec firm, które np. nieprawidłowo naliczą wysokość wynagrodzeń i dodatków lub będą zwlekać z ich wypłatą.

Źródło: Tf.pl