e-Kadry i płace

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 r. 2009-03-10


Podstawą naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim jego półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 19 lutego 2009 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniosło 2578,26 zł, a w drugim jego półroczu – 2666,77 zł (M.P. nr 11, poz. 138).

Wynagrodzenie w drugim półroczu 2008 r. okazało się wyższe i w związku z tym to ono jest podstawą naliczenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

Źródło: Infor